Wat doet een arbeidsrecht advocaat?

Wat doet een arbeidsrecht advocaat?
June 25, 2018 inyourface

De belangrijkste taak van een goede arbeidsrecht advocaat of jurist is dat deze zich zo goed mogelijk in gaat zetten om zo jouw werkgerelateerde kwestie op een zo goed mogelijke manier op te lossen en hierbij natuurlijk rekening te houden met jouw wensen en behoeften.

Werkwijze van een arbeidsrecht advocaat

Zoals hiervoor al vermeld gaat een arbeidsrecht advocaat er natuurlijk voor om je werkgerelateerde kwestie zo goed mogelijk op te letten maar dit hangt er natuurlijk van af in welke situatie je je op dat moment bevindt. Wel is het natuurlijk zo dat je van een arbeidsrechtadvocaat wel goede dingen kunt verwachten. Dingen die je kunt verwachten zijn dat de advocaat goed naar je luistert en zich natuurlijk probeert in te leven in je huidige situatie om deze zo goed mogelijk te snappen. Ook is het natuurlijk wel de bedoeling dat de advocaat het in zich heeft om de persoonlijke situatie te vertalen naar een juridische positie, zodat je ook hier inzicht in krijgt. Dit houd met andere woorden dus in dat de advocaat je goed en duidelijk kan vertellen wat op dat moment je plichten en rechten zijn maar ook wat je sterke en minder sterke juridische punten zijn. Wat ook heel belangrijk is, is dat de arbeidsrecht advocaat een reële inschatting kan geven van je mogelijkheden maar ook je onmogelijkheden in jouw geval en hoe hier het beste rekening mee gehouden kan worden als het aankomt op je behoeften en wensen. De hier voorgenoemde punten vinden ook vooral plaats tijdens de voorbereidende fasen en worden vaak in het eerste kennismakingsgesprek al volledig afgerond.

De werkzaamheden van een arbeidsrecht advocaat

Werkzaamheden van een arbeidsrechtadvocaat zijn onder andere dat deze brieven, emails en andere bericht opstelt die voor de andere partij zijn. Natuurlijk zullen deze berichten eerst als concept opgesteld worden en eerst aan jou gestuurd worden zodat ze gecontroleerd worden voordat ze daadwerkelijk naar de andere partij opgestuurd worden. Daarnaast is het ook zo dat de advocaat vaak telefonisch contact opneemt met de advocaat van de andere partij om zo ook het een en ander goed te kunnen overleggen, natuurlijk zal dit gebeuren terwijl er rekening wordt gehouden met jouw belangen. Daarnaast zal de advocaat ook voorstellen uitwerken die gericht zijn aan de andere partij en als het nodig is zal de advocaat ook proefstukken opstellen om deze vervolgens ook in te dienen.

Top